bring forward


bring forward
[bring 'fo:wë:d] a) zbuloj, tregoj; b) hedh në faqen tjetër (llogaritë); c) avancoj, afroj datën e

English-Albanian dictionary. 2013.

Synonyms: